امام خمينی:

بدبختی ملت ما آنوقتی است كه ملت ما از قرآن جدا باشند، از احكام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند، ما آزادي در پناه اسلام می‌خواهيم استقلال در پناه اسلام می‌خواهيم، اساس مطلب اسلام است. معرفی كردم من به شما، اين اشخاصی كه اسلام را كاری به آن ندارند، روحانيت را هم هيچ كاری به آن ندارند، مي‌خواهند يك مملكت غربی درست كنند برای شما، آنهايی كه حسن نيت دارند، نيت سوء ندارندو نمی‌خواهند دوباره رژيم برگردد، با او هم بد هستند، اينها می‌خواهند يك مملكت غربی برای شما درست كنند كه آزاد هم باشيد، مستقل هم باشيد اما نه خدايی در كار باشد و نه پيغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احكام خدا، نه نمازی و نه هيچ چيز شما شهادت را براي خودتان فوز مي‌دانيد برای اينكه مثل مثلا سوئيس بشويد؟ شما قرآن را می‌خواهيد. شما براي اسلام قيام كرديد. اينهمه رنج و زحمت كه روحانيت برد و می‌برد برای اسلام است

صحيفة نور ج 6 ص 258، 3/3/58

/ 0 نظر / 22 بازدید